Ev: Yakınlık ve Uzaklık

Ev ile kurduğumuz bağ, varoluşumuzu açımlamaya yarayan derinleştirilmiş bir mülkiyet ilişkisidir; nadiren diğer mekânlarla böylesine biricik bir bağ kurarız.