Gelecek Kuşaklar, Uzak Gelecek ve Uzun Dönemcilik

Çağdaş felsefe literatüründe gelecekte yaşayacak olan özne topluluklarına işaret eden gelecek kuşaklar kavramı, başlı başına yeni bir araştırma alanı açtı. Günlük kullanımda gelecek kuşaklar ifadesi her ne kadar bir saniye veya birkaç yıl sonra sonra doğacak insanlara işaret etse de ben ifadeyi düşlemimizi apaçık ve pürüzsüz tutarak uzak gelecek olarak adlandırılan bir dönemde de yaşayacak olan, insan-insan dışı ayrımı yapmaksızın bütün özneleri vurgulamak için kullanıyorum.

Üstün Yararlanıcılar

Bir yanda sonsuza yakınsayan mutluluklarıyla, hazlarıyla ve tatminleriyle en ince kaynaklardan sıra dışı kalınlıkta yararlar çıkarabilen üstün yararlanıcılar, diğer yandan da aynı kaynaklardan üstün yararlanıcılara kıyasla kuş tüyü hafifliğinde, milim milim yararlar edinen insanlar… Üstün yararlanıcılara kaynakları aktarmak hem toplam refahı hem de ortalama refahı üssel bir biçimde yükseltirken neredeyse bir alt varlık hâline dönüşen insanlarla kim neden ilgilensin?

Ev: Yakınlık ve Uzaklık

Şen şakrak bir aile sofrasını çağıran nostaljik bir anımsayış, düzeni ve deneyi aynı anda var eden bir rahatlık yeri, gelip geçen yorgunlukların azar azar uykuya aktığı bir doku, dış dünyanın artıklarına karşı bireyi savunan bir kale veya türlü köşe kapmacaların oynandığı bir pazarlık alanı… Ev, eklemlendiği cümleye tartışmasız bir güç kazandırır; çünkü özel olarak sıfatlanır ve özel olarak sıfatlandırıldığı ölçüde de dokunulmaz kılınmıştır.

Büyük Anlatılar ve Etik Yükümlülükler

Büyük anlatılara alışmıştık, gizliden gizliye güven veriyorlardı ve çetin ceviz çıkmışlardı; büyük anlatıları inşa edenler, yaşasalardı, büyük anlatıların takipçiliğine soyunan ardıl kuşakların kararlılığına hayranlık duyacaklardı. Büyük anlatılar sayesinde geleceğin belirli bir yörüngeye gireceği inancı söz konusuydu; kuram olarak yazılıp çizilenler bir gün mutlaka gerçekleşecekti, ne de olsa irade aracılığıyla tarihin akışı bizi oraya sürüklüyordu. Birine … Read more